Evaluarea bunurilor imobile/ mobile este necesară sau chiar obligatorie din diverse motive și situații. De aceea este important de știut ce presupune și în ce constă evaluarea.

Ce este evaluarea bunurilor imobile și mobile?

               Evaluarea bunurilor reprezintă estimarea unui anumit tip de valoare, de obicei a valorii de piață. Evaluarea este de regulă solicitată atât de persoane fizice cât și de persoane juridice, pentru a îndeplini anumite circumstanțe, spre exemplu chiar și aceeași asigurare. Expertul aplică diverse metode și respectă toate standardele pentru a estima valoarea bunului și argumentează rezultatul final în cadrul unui raport de evaluare.

În ce situații este necesară evaluarea bunurilor imobile/ mobile?

               Evaluarea este necesară în următoarele cauze:

 • Pentru asigurarea bunurilor, fiind necesară persoanelor fizice și persoanelor juridice.
 • Pentru reprezentarea bunurilor imobile/ mobile ca o contribuție materială la capitalul social al firmei.
 • Pentru garantarea creditelor la bănci.
 • La cumpărarea sau vânzarea bunurilor respective.
 • Pentru reducerea cotei de impozitare asupra bunurilor.

Ce se verifică la evaluarea bunurilor imobile/ mobile?

               Inițial evaluarea are rolul de a verifica ce reprezintă bunurile în acte și în realitatea. Pe baza estimărilor și a analizei se stabilește valoarea.

               La evaluarea bunurilor imobile se va verifica conectarea imobilului la toate comunicațiile și se va verifica corespunderea cadastrală cu realitatea constatată. Fiecare element al imobilului este pozat, imortalizat.

               La evaluarea bunurilor mobile se va verifica starea atât fizică a bunului mobil cât și starea documentală, adică corespunderea identificatorilor din document cu acel de pe bun. La fel toate elementele vor fi pozate ca eventual să fie implementate în raport.

Tarife

               Tariful pentru evaluarea bunurilor variază în funcție de complexitatea lor. Tariful final se va stabili de evaluator, de comun acord cu clientul.

Acte necesare

               Actele necesare evaluatorului vor fi copiile xerox ale originalelor, ele vor rămâne la evaluator. Desigur, actele pot fi scanate și trimise în format electronic.

Actele necesare pentru evaluarea bunurilor imobile:

 • Actul de proprietate ( contractul de cumpărare-vânzare, de schimb, privatizare)
 • Planul de situație
 • Schița cadastrală
 • Autorizația eliberată de cadastru
 • Certificatul de urbanism

Actele necesare pentru evaluarea bunurilor mobile:

 • Documente de proveniență
 • Act de proprietate
 • Carte de identitate
 • Certificat de înmatriculare
 • Fișa tehnică ( nivel de echipare, lista de opțiuni, dotări, numărul de km la bord)

Cum decurge procesul?

               Clientul se va adresa la evaluator și îi va prezenta bunul imobil/ mobil pentru care solicită evaluarea . Se va depune tariful și se va stabili data expertizei, precum și termenul aproximativ  de executare a raportului de evaluare.

               După efectuarea inspecției și primirea documentelor necesare, evaluatorul va contacta clientul în vederea înmânării raportului de evaluare. Timpul de efectuare a raportului de evaluare va depinde de volumul cererilor pe care îl avem. Raportul se poare efectua și de urgență.

               Pentru mai multe întrebări ce ține de diverse tipuri de evaluări vă rugăm să ne contactați sau să ne vizitați la oficiu. Evaluatorul poate solicita și alte documente necesare, neexpuse în lista de mai sus, în dependență de tipul proprietății.