În procesul de evaluare a prejudiciului auto este necesară constatarea existenței unei polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule deținute de persoana vinovată. Potrivit art. 15, (2) din Legea 414 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule: „În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său”.

               Respectiv, cerearea privind constatarea daunei și evaluarea prejudiciului va fi adresată companiei de asigurări care a emis poliția pe numele persoanei vinovate. De obicei companiile de asigurări au un model de cerere prin care se solicit repararea prejudiciului, Dumneavoastră trebuie doar să îl completați, de asemenea ei vă informează și ce acte trebuie să prezentați pentru a obține despăgubirea. Fiți atenți la termenii indicați în contract în care sunteți obligat să anunțați compania de asigurare despre accident.

               Trebuie să puneți la dispoziția companiei de asigurări certificatul de constatare a leziunilor corporale și gradul acestora. De asemenea, trebuie să justificați eventualele cheltuieli pentru tratament și medicamente prin bonurile de casă.

               Prejudiciul moral pentru faptul cauzării accidentului urmează a fi recuperate de la persoana vinovată și nu de la compania de asigurări. În termen de 3 luni din momentul înștiințării, compania de asigurări este obligată să achite despăgubirea de asigurare. În caz contrar, ea poate fi obligată la plata penalității ( 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere), cât și la repararea prejudiciului moral cauzate prin neplata în termen a despăgubirii de asigurare.

               Daca plata nu este efectuată, persoana despăgubită, este îndreptățită să se adreseze în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată prin care să solicite plata despăgubirii de asigurare ( de 350000 lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar  nu mai mult de 700000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident), penalități menționate mai sus și cheltuielilor pentru soluționarea litigiului.

               Dacă persoana vinovată nu avea la momentul săvîrșirii accidentului rutier o poliță de asigurare valabile, atunci, persoana păgubită sau succesorii acesteia se vor adresa nemijlocit împotriva persoanei vinovate de cauzarea accidentului rutier.