În procesul de evaluare a prejudiciului bunurilor imobile sunt câteva etape:

  • Stabilirea obiectului evaluării prejudiciului;
  • Planificarea activităților necesare;
  • Culegerea, ordonarea, analiza și interpretarea datelor și transformarea în estimare rezonabilă a valorii prejudiciului.

               Procesul de evaluarea este orientat de expert de la identificarea aspectelor legate de prejudiciul provocat obiectului. Fiecare proprietate imobiliară este unică și respectiv pot fi estimate mai multe tipuri de valoare. De regulă, expertiza își propune să estimeze valoare de piață a pagubei suferite și suma necesară spre eliminarea consecințelor. Analiza este parte din procesul de evaluare în care evaluatorul analizează paguba și în final selectează valoarea.

               În procesul de evaluare se vor utiliza date și informații în EURO și LEI.

Concluziile asupra evaluării se vor baza potrivit legilor:

  1. Legea Nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări;
  2. Legea Nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare;
  3. Legea Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
  4. Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglare-demarare prin metoda de resurse CP L.01.06-2013
  5. Cod Civil al Republicii Moldova.

               În caz că bunul imobil a suferit o pagubă, în procesul de evaluare trebuie să fie prezente ambele părți, cât persoana păgubită atât și persoana vinovată.

               Raportul de evaluare va fi completat cu cel puțin 2 fotografii din care să rezulte încadrarea blocului în zona în care se află proprietatea și minimum 3 fotografii din interiorul apartamentului. În mod necesar este cazul, fotografiile de interior vor prezenta imagini cu aspecte negative care au influențat asupra valorii, prin reducerea acesteia.

               În final, pentru a intra în vigoare raportul de evaluare este necesar de a-și depune acordul ambele părți cu concluzia și valoarea pagubei.