galas_asigurari

IDNO:
1002600000630
Data înregistrării (reînregistrării):
05.06.2001
Denumirea Societăţii de asigurare:
„GALAS” S.A.
Adresa juridică:
MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 28
Genul de activitate:
Asigurări generale
Directorul Societăţii de Asigurare:
Tudor IURCU

               Compania de Asigurări “GALAS” S.A. este o Societate pe Acțiuni care a fost fondată în anul 1999 (16 ani de experiență). Societatea este persoană juridică, care își defășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ale Republicii Moldova. Obiectul de activitate al Societății îl constituie: activități de asigurări și/sau reasigurări pe teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei.