Evaluatorul este persoana cu reputație și experiență mare în domeniul expertizei. El posedă o experiență de muncă suficientă , un înalt nivel profesional și competența necesară pentru desfășurarea activității de evaluare.

               Evaluatorul va asigura derularea activității referitoare la evaluarea garanțiilor și de verificare a rapoartelor de evaluare aferente garanțiilor în procesul de analiză și aprobare.

               Datorită evaluatorului veți putea primi o expertiză bine formată și gândită.

               Expertul va efectua evaluarea în conformitate cu prevederile legislației și cu standardele naționale de evaluare. El va efectua evaluare în mod conștiincios, va fi capabil să determine corect obiectul evaluării și să stabilească scopul evaluării și presupusa aplicare a rezultatelor. Va desfășura o activitate de evaluare care constă în estimarea valorii de piață sau a altei valori a obiectului evaluării.

               Se va lua în considerare toți factorii esențiali ce influențează asupra valorii estimative și va întocmi un raport de evaluare obiectiv și argumentat.