Expertiza Tehnică a Bunurilor Imobile

Expertiza Tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecție și starea tehnică a imobilului, comparând starea structurii de rezistență cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice. Prin expertiză se stabilește gradul de asigurare al unui imobil la acțiunile seismice din exploatare și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea și fiabilitatea construcției.