transelit

IDNO:
1002604000443
Seria, nr. şi data eliberării licenţei,
termenul de valabilitate:
CNPF 000695, 21.01.2011
termen nelimitat
Data înregistrării (reînregistrării):
16.10.2002
Denumirea Societăţii de asigurare:
„TRANSELIT” S.A.
Adresa juridică:
MD-4601, or. Edineţ, str. Independenţei, 99
Genul de activitate:
Asigurări generale
Directorul Societăţii de Asigurare:
Nicolae CIUMAC

               Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA este o societate ce pune la dispoziția clienților să-i o gamă largă de asigurări generale. Întreprinderea mixtă Transelit este înregistrată pe piața Moldovei la 16 octombrie 2002.

               Prima licență pentru activitatea de asigurări obligatorii de răspundere civilă societatea o obține pentru o perioadă de 5 ani. Astfel datorită perseverenței de care dă dovadă Transelit la 25 noiembrie 2007 devine posesor al licențelor în asigurarea persoanelor și a bunurilor, iar în 2016 operează cu 20 tipuri de asigurări.

               Din momentul fondării pînă în prezent Transelit a implementat un număr mare de schimbări, măsuri de dezvoltare care au scopul de a mări numărul rețelelor teritoriale și introducerea asigurărilor facultative noi. Din start era planificată desfășurarea activițății de asigurare a întreprinderii mixte Transelit în raionul Edineț, ca mai tîrziu datorită performanței și încrederei din partea clienților „TRANSELIT” SA se extinde, fiind prezentă în toate raioanele țării.

               Rezultatele pentru care este apreciată societatea Transelit ilustrează efectele raționale și concrete ale acțiunilor bine gîndite ce se întreprind zilnic de către angajații Transelit, care din 69 persoane în anul 2002 au ajuns să se numere peste 350 angajați în 2016.
Întreprinderea Mixtă Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA este titular al licenţei, eliberată la data de 21 ianuarie 2011 pe o perioadă nelimitată pentru a desfășura activitatea în domeniul asigurărilor.

               Pachetul de servicii TRANSELIT este disponibil în limitele a 16 clase de asigurare: Clasa numărul. 1 Asigurări de accidente,inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale, clasa numărul 2 condiţii speciale de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, Clasa nr. 3 vehicule terestre altele decât cele feroviare, condiţii speciale de asigurare facultativă a mijloacelor de transport AutoCasco.

               Lista ar putea continua pînă la Clasa nr. 16 unde se specifică existența asigurărilor de pierderi financiare, condiţii referitor la cheltuielile suplimentare riscului de anulare a călătoriei sau de modificare a termenelor călătoriei, condiţii speciale de asigurare a riscurilor financiar-comerciale.