Vom negocia și vom revizui contractele și acordurile Dumneavoastră, vă vom oferi asistență juridică în vederea soluționării litigiilor. Interesele Dumneavoastră vor deveni și interesele noastre.

               În serviciile noastre de consultanță sunt cuprinse studiile și analizele în amănunt a problemelor de natură juridică ale clienților, pentru oferirea celor mai bune soluții. Specialiștii noștri analizează în detaliu situația și, grație competențelor de specialitate dovedite în aceste domenii, vor depune toate eforturile ca problema dumneavoastră să fie rezolvată cu succes și în scurt timp.

               Medierea juridică este o modalitate obligatorie ( legea pentru completarea Codului de procedura civilă) de soluționare amiabilă a pretențiilor adresate instanței judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:

  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200.000 de lei (inițial, se propunea valoarea de 50.000 de lei), cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.

               La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri. Totodată, tranzacţia părţilor este posibilă şi în afara medierii judiciare, în condiţiile stipulate de Cod.